XV Jesienny Konkurs Wyżłów w Kazimierzy Wielkiej 29.09.2013

Aktualności » XV Jesienny Konkurs Wyżłów w Kazimierzy Wielkiej 29.09.2013

Niga(Frida) Hubertówka znad Parsęty  ( Archie Keiviento & Fiona Kajminia) 

wzięła udział w Jesiennym konkursie wyżłów w Kazimierzy Wielkiej  zdobywając dyplom.I/253

komisja sędziowska: W.Tarnowski, J.Jędral, B.Gmińska, Z.Borowiec. Gratulacje.