VI Memoriał im. Jitky Hromadove Albertovec, Czechy

Aktualności » VI Memoriał im. Jitky Hromadove Albertovec, Czechy

Ogromny sukces Nigi (Fridy) Hubertówka znad Parsęty i Piotra na czeskim konkursie im. Jitky Hromadove.

Wielkie gratulacjei szacunek do Waszej pracy.