Międzynarodowy Konkurs Pracy Wyżłów Ryki 12-13.10.2013

Aktualności » Międzynarodowy Konkurs Pracy Wyżłów Ryki 12-13.10.2013

NIGA ( Frida) Hubertówka znad Parsęty ( Archie Keiviento & Fiona Kajminia) otrzymała  dypom II.

SĘDZIOWIE:

Marzena Błońska (PL), Piotr Błoński (PL), Irina Cirkina (LT), Zbigniew Didoch (PL), Krzysztof Fryc (PL), Aleksander Kulesza (LT), Konrad Mąkosa (PL), Marek Miśtal (PL), Piotr Zając (PL).

Gratuluję Piotrze świetnej roboty i wyników. Czekamy na następne dyplomy.