15.08.2013 Próby Polowe Biskupin

Aktualności » 15.08.2013 Próby Polowe Biskupin

NIGA ( Frida) Hubertówka z nad Parsęty ( Archie Keiviento & Fiona Kajminia) dyplom: I°,   punktów: 87.

Zwycięzca Prób Polowych Nowe Ramuki.

Świetna robota, Gratulacje Piotrze.